VirtualATS

VATS Mini

5 istifadəçi sayı
Eyni anda 2 zəng
5 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
APİ

VATS Midi

10 istifadəçi sayı
Eyni anda 3 zəng
5 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
APİ

VATS1

15 istifadəçi sayı
Eyni anda 4 zəng
10 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
APİ

VATS2

20 istifadəçi sayı
Eyni anda 4 zəng
15 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Calltracking
Pulsuz CRM
APİ

VATS3

40 istifadəçi sayı
Eyni anda 8 zəng
30 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Calltracking
Pulsuz CRM
APİ

VATS4

50 istifadəçi sayı
Eyni anda 8 zəng
45 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
APİ

VATS5

60 istifadəçi sayı
Eyni anda 16 zəng
60 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
APİ

VATS6

70 istifadəçi sayı
Eyni anda 16 zəng
75 gün səs danışıqlarının saxlanılma müddəti
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
APİ

VATS7

100 istifadəçi
Eyni anda 24 zəng
90 gün səs danışıqlarının saxlanılması
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
API

VATS8

150 istifadəçi
Eyni anda 24 zəng
105 gün səs danışıqlarının saxlanılması
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
API

VATS9

200 istifadəçi
Eyni anda 32 zəng
135 gün səs danışıqlarının saxlanılması
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
API

VATS10

250 istifadəçi
Eyni anda 32 zəng
150 gün səs danışıqlarının saxlanılması
Tərəfdaşlarla inteqrasiya imkanı
GSM şlüz istifadəsi
Avtomatik zənglər
Calltracking
Pulsuz CRM
API